Зробити Ваш бізнес стійким

Протягом усього часу існування Вашого бізнесу Вам потрібно буде постійно переглядати та оновлювати свою бізнес-стратегію і адаптувати свою бізнес-модель, щоб успішно управляти змінами по мірі їх виникнення. Переконайтеся, що Ваш бізнес є стійким до потенційних "турбулентностей".

БІЛЬШЕ

Аналіз і адаптація Вашого бізнесу

Переконайтеся, що Ваш бізнес готовий до зростання і здатний адаптуватися до вимог існуючого бізнес-середовища. 

Щоб забезпечити Вашому бізнесу планомірне зростання та зміни, досліджуйте на регулярній основі ті сфери, які Ви вважаєте визначальними, і регулярно оцінюйте їх. 

БІЛЬШЕ

Переконайтеся, що Ви оновили свій бізнес-план і стратегію відповідним чином, щоб підтримати зміни, і маєте в наявності антикризовий план забезпечення безперервності бізнесу, який регулярно переглядається.

Дуже важливо, щоб Ваш бізнес усвідомлював усі ризики та був належним чином підготовлений до них задля забезпечення стійкості. Мова йде не про те, щоб пережити початкову фазу будь-якої кризи, а про те, щоб зберегти своїх людей і бізнес в безпеці і стійкості в довгостроковій перспективі.

Проаналізуйте потенційні наслідки будь-яких збоїв у роботі Вашого бізнесу:

🡺 правові та нормативні вимоги

🡺 репутація

🡺 обслуговування клієнтів або поточні угоди про рівень обслуговування

🡺 максимально допустимий час простою.

Планування безперервності бізнесу

Щоб успішно пережити кризу або економічний спад, Ваш бізнес повинен вміти адаптуватися до швидко мінливих ринкових умов. Відсутність плану дій у разі руйнівної катастрофи або переривання обслуговування може призвести до повної втрати бізнесу або значного репутаційного збитку.

БІЛЬШЕ

Ефективний план забезпечення стійкості бізнесу повинен включати в себе комплексний і синхронізований підхід на всіх етапах тимчасових аварійних подій.

План забезпечення безперервності бізнесу допомагає оживити бізнес-операції при виникненні інцидентів. Це підвищує стійкість і Ваші шанси на виживання після відповідних серйозних непередбачуваних подій.

БІЛЬШЕ

Ваш план забезпечення безперервності бізнесу повинен включати наступні кроки:

БІЛЬШЕ

Перевірте, що критично важливі фактори добре вивчені від початку до кінця, і існують плани дій в надзвичайних ситуаціях для підтримки життєздатності бізнесу. Зокрема, стан та плани дій щодо ключових взаємозалежних факторів (процеси, місця розташування, люди, постачальники та ІТ-системи) повинні бути підтверджені та задокументовані. Зазвичай це досягається за допомогою оцінки впливу на бізнес (ОВБ).

БІЛЬШЕ

Щорічно перевіряйте план забезпечення безперервності бізнесу за допомогою імітаційних навчань, функціональних вправ, тестів і тому подібного, щоб співробітники розуміли свої ролі та обов'язки. Ваша перевірка повинна гарантувати, що Ваші критичні бізнес-процеси можуть тривати за наявності необхідної внутрішньої і зовнішньої підтримки, а також підтвердити доступність і життєздатність Ваших комунікаційних інструментів.

Ваш бізнес може зазнати значних втрат, якщо він не працює протягом періоду простою. Він може понести не тільки фінансовий, але і репутаційний і операційний збиток. Наприклад, втрата, пошкодження або відмова в доступі до основних ІТ- потужностей можуть призвести до затримок у наданні ключових послуг, пропонованих бізнесом.

БІЛЬШЕ

Використовуйте прогнозування фінансів для підтримки стратегій стійкості та визначення пріоритетів реагування. Переконайтеся, що механізми страхування безперервності бізнесу належним чином покривають усі ключові фактори діяльності.

Антикризове управління

В умовах все більш нестабільного ділового середовища бізнесу доводиться не тільки готуватися до криз, а й реально очікувати на них. Здатність бізнесу не тільки виявляти інциденти і кризи в міру їх виникнення, але й ефективно реагувати і відновлюватися після них, стає все більш необхідною. 

Для забезпечення ефективності стратегічного реагування на значні проблеми бізнесу та кризи продуктивності важливо, щоб механізми антикризового управління були формалізовані. 

Система антикризового управління бізнесом (САУ) - це основа, яка забезпечує ескалацію, комунікацію та координацію в складних умовах. Вона також забезпечує структуру, за допомогою якої можна навчати і тренувати зацікавлені сторони щодо виконання обов'язків з управління кризовими ситуаціями. Вправи використовують індивідуальні сценарії, засновані на оцінці ризику, розроблені для імітації тиску та очікувань окремих людей, а також потреб самого підприємства під час складних умов.

БІЛЬШЕ

Постійно стежте за мінливими змінами в урядових обмеженнях, правилах, споживчому попиті і поведінці. Проаналізуйте свій портфель ресурсів та можливостей на предмет наслідків порушення попиту на більш тривалий період часу на всіх ринках, серед конкретних сегментів споживачів, щодо конкретних продуктів і послуг. Подумайте про співпрацю та партнерство з іншими гравцями ринку з метою спільного використання ресурсів та можливостей у кризові часи. 

БІЛЬШЕ

Криза може мати тривалий вплив на динаміку ринку. Поза негайними діями, Ви можете використовувати кризу як можливість поміркувати про свою здатність розуміти і задовольняти швидко мінливий споживчий попит і поведінку. Розгляньте плани, які Ви можете скласти в рамках своєї бізнес-моделі, щоб підвищити оперативність і стійкість в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. 

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися