Розуміння фінансів свого бізнесу

Надзвичайно важливим є розуміння фінансів свого бізнесу та того, що саме визначає фінансовий успіх підприємства. Фінансова звітність містить цінну інформацію щодо фінансового стану та прибутковості Вашого бізнесу, і Ви повинні вміти інтерпретувати її для того, щоб осягнути цінність свого бізнесу.

Фінансова звітність: знання основ

Фінансова звітність відіграє важливу роль у поясненні минулих та можливих результатів роботи Вашого підприємства. Це має значення, оскільки допомагає Вам у плануванні та залученні нових інвестицій у Ваш бізнес.

Завдяки добре розробленим та структурованим планам рахунків бухгалтерського обліку та правильному рознесенню господарських операцій по відповідних рахунках можна буде швидко готувати фінансову звітність на основі стандартних бухгалтерських звітів. Це досягається за допомогою спеціальних таблиць, які встановлюють і розподіляють баланси на рахунках або обороти по рахункам за відповідними позиціями у фінансовій звітності або примітках.

У таблиці нижче наведено найпоширеніші (стандартні) повні річні фінансові звіти та що саме в них відображається:

Прибутки та збитки

Звіт про фінансові результати або звіт про сукупний дохід відображає фінансові результати бізнесу за певний проміжок часу.

БІЛЬШЕ

Доходи

Доходи – це дохід від Вашої підприємницької діяльності.

БІЛЬШЕ

Витрати

Витрати – це те, що Ви витрачаєте або вкладаєте у свій бізнес.

БІЛЬШЕ

Наочний приклад аналізу собівартості продажу товарів (COGS)

Підприємство хімічного виробництва має таку структуру витрат:

З таблиці можна зробити такий висновок:

1. 38% + 14% = 52% COGS визначається цінами на нафту, оскільки вихідні матеріали отримуються з нафти.

🡺 Собівартість залежить від ціни на сировину та договорів з постачальниками (тобто від зовнішніх цін, на які не можна вплинути та які можуть спричинити ризик для бізнесу).

2. 60% + 7% = 67% COGS (тобто загальні витрати на матеріали та тимчасову пряму працю) понесені відповідно до обсягу продажів.

🡺 Збільшення продажів збільшуватиме ці витрати.

3. 7% тимчасової праці слід регулярно контролювати.

🡺 Ця частка праці є змінною, оскільки вона не підпадає під безстрокові договори, а її ставки та доступність можуть змінюватися.

4. Витрати на штатну працю, класифіковані як накладні витрати, вважаються непрямими витратами на працю. Маються на увазі ті витрати на працю, що безпосередньо не пов'язані з виробництвом та виготовленням продукції. На практиці такі витрати часто пов'язані з технічним обслуговуванням та ремонтом, адміністративною працею, виробничою потужністю тощо.

🡺 Якщо ці 3% накладних витрат на працю додати до 17% прямої штатної праці (повна зайнятість), результат представлятиме 20% загальних витрат, до яких можуть застосовуватися умови за договором чи домовленістю.

Використовуйте цей шаблон для створення власного звіту про прибутки та збитки.

Прибутковість

Цифри з вашого звіту про фінансові результати можна використовувати для обчислення широкого діапазону показників прибутковості, які допоможуть Вам проаналізувати результати своєї господарської діяльності.

БІЛЬШЕ

Розуміння прибутковості свого бізнесу є ключовим для прийняття правильних комерційних рішень при визначенні цін, перегляді портфелів капіталовкладень, перевірці прибутковості клієнтів або розгляді доцільності інвестицій.

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися