Управління ліквідністю

Налагодження належного управління грошовими коштами та ліквідністю допоможе Вам побудувати більш стійкий бізнес, оскільки це дозволить Вам більш ефективно покривати свої короткострокові фінансові зобов'язання.

Управління грошовими потоками

Надійне та стійке управління грошовими коштами та оборотним капіталом може підвищити довіру зацікавлених сторін до бізнесу. Покращення грошових потоків з метою зменшення боргу, нарощування фондів або забезпечення більшої віддачі від інвестицій зацікавленим сторонам є життєво важливим для будь-якого бізнесу, особливо в періоди економічної невизначеності.

БІЛЬШЕ

Ефективна позиція оборотного капіталу може допомогти Вам вивільнити грошові кошти для фінансування додаткових ініціатив. Однак, виведення грошових коштів з оборотного капіталу вимагає розбору функціонування бізнесу на детальному рівні, що виходить за рамки простих статистичних даних, таких як період до сплати, період оперативної заборгованості або період обороту товарних запасів, і глибше вивчає ключові функції в плані кредиторської заборгованості, дебіторської заборгованості та товарних запасів.   

БІЛЬШЕ

Якщо Ви бажаєте поліпшити свій цикл оборотного капіталу та рух грошових коштів, Вам слід зробити наступне:

Розробити надійні процеси прогнозування грошових потоків та заходи контролю

БІЛЬШЕ

Проаналізувати негайні та короткострокові вимоги до фінансування. 

Стабілізувати рух грошових коштів та виграти час для переговорів із зацікавленими сторонами.

Визначити можливості для генерування грошових коштів.

Переглянути цикли оборотного капіталу та розробити рекомендації щодо зменшення потреб бізнесу в оборотних коштах

Сприяти оптимізації стягнення заборгованості.

БІЛЬШЕ

Визначте пріоритети у відтоці грошових коштів: визначте, які платежі є більш важливими та невідкладними.

Просувайте та впроваджуйте грошову культуру в межах свого бізнесу.

Створіть культуру, орієнтовану на грошові кошти, яка цінує їх понад прибуток. Запровадьте стабільне та чітке управління у складних умовах, що дозволяє ефективно керувати ліквідністю.

БІЛЬШЕ

Управління ліквідністю у кризові часи

Турбулентні та складні періоди діяльності підсилюють важливість грошових коштів та вимагають змін у системі управління ліквідністю. Складні умови змушують підприємства зосередитися на ефективному управлінні грошовими коштами, оскільки вони можуть зіткнутися з дефіцитом ліквідності (тимчасовими проблемами з грошовим потоком). 

В умовах проблем з ліквідністю підприємствам слід шукати нові джерела грошових коштів, такі як державна допомога або нові кредитні лінії. Моніторинг актуальних державних програм підтримки можна здійснювати на сайті Порталу для підприємців.

Проведіть детальний аналіз поточних та майбутніх потреб в оборотному капіталі та грошових потоках.

БІЛЬШЕ

Використовуйте короткострокові грошові прогнози для підкріплення стратегій стійкості та визначення пріоритетів реагування.

БІЛЬШЕ

Підприємствам, які безпосередньо зіткнулися з грошовою кризою, слід вжити заходів для збереження своїх грошових залишків, обмежуючись виплатами лише найбільш важливим для бізнесу постачальникам та в цей час мобілізуючи плани на випадок непередбачених ситуацій.

БІЛЬШЕ

Підготуйте докладні переліки заходів протидії, які можливо буде застосувати негайно у складні періоди. Детально опишіть заходи протидії в плані їх впливу на ліквідність, строку впровадження, витрат, сигналів ринку та наслідків франшизи для низки загальних сценаріїв.

БІЛЬШЕ

Якщо Ви виявите, що Ваш бізнес стикається з гострими проблемами грошового потоку, що виникають внаслідок зовнішнього економічного шоку, дотримання чіткого, стислого плану може допомогти Вам подолати кризу. Скористайтеся контрольним списком грошових коштів та оборотного капіталу для визначення свого шляху в такі неспокійні часи.

Управління заборгованістю

Рівень заборгованості та доступ до кредитів стають критичними проблемами для багатьох підприємств. Боргові ринки є динамічними та складними. Залучення нових боргів на вигідних умовах або оновлення існуючого кредитного фінансування може бути складним завданням навіть для найсильніших позичальників та кредиторів.

БІЛЬШЕ

Стратегічний підхід до визначення своїх цілей фінансування капіталу та розуміння своєї заборгованості має важливе значення для сталого зростання.

БІЛЬШЕ

Реагування у кризові часи

Невизначеність щодо ланцюгів попиту та постачання створює тиск на ліквідність у бізнесі. Перед багатьма підприємствами постають неминучі фінансові проблеми, а деякі бізнеси вже розглядають банкрутство.

БІЛЬШЕ

Зрозумійте, якими є вимоги до виконання короткострокових зобов’язань.

БІЛЬШЕ

Якщо Ви стикаєтесь з нестачею фінансів у складних умовах, Ви можете опинитися в ситуації неспроможності виконувати свої поточні зобов'язання. Є низка моментів, які слід враховувати у випадку настання такої ситуації.

БІЛЬШЕ

Позичаючи гроші в банку чи будь-якій іншій кредитній установі, на Вас покладається обов'язок використовувати отримані кошти відповідно до цільового використання, передбаченого в кредитному договорі. Використання таких коштів для інших цілей може спричинити нецільове використання кредиту та призвести до негативних наслідків. У такому випадку, банк матиме право припинити Ваше кредитування. Більше того, як правило, у кредитний договір включається положення про те, що у разі нецільового використання, отриманих в кредит, коштів, банк матиме право вимагати у Вас дострокове повернення кредиту. Таким чином, звертайте увагу на відповідні положення договору.

Вибір та залучення зовнішніх джерел фінансування

Спробуйте вже зараз отримати консультацію щодо боргового фінансування, щоб визначити, які поточні та майбутні можливості та варіанти боргового фінансування можуть бути життєво важливими для ваших стратегічних цілей.

Визначення розміру боргу, який Ви можете собі дозволити, має бути одним із перших кроків при отриманні кредиту. Залучення капіталу, який Ви не можете виплатити, лише призведе до нових труднощів з ліквідністю та нових ризиків. Спробуйте з’ясувати, скільки Ви можете платити щомісяця і як довго – це допоможе Вам визначити суму, яку Ви зможете без проблем повернути.

Отримання кредиту від банку чи іншої фінансової установи

Залучаючи фінанси від банку чи іншої фінансової установи, Ви можете подати заявку на отримання забезпеченого або незабезпеченого кредиту, виходячи з того виду інвестицій, на який Ви намагаєтеся залучити гроші.

 

БІЛЬШЕ

Розглядаючи заявку на фінансування, фінансова установа у своєму рішенні керуватиметься Вашим поточним кредитним рейтингом та бізнес-планом для визначення Вашої надійності та здатності повернути кредит.

 

БІЛЬШЕ

Також врахуйте свою поточну позицію та визначте, чи відбулися зміни, які можуть вплинути на Ваші прогнози.

Забезпечення довгострокової стійкості

Розгляньте шляхи оптимізації механізмів фінансування на випадок непевного майбутнього. Необхідність розуміння та передбачення фінансового стану за кількома сценаріями підтримуватиме Ваш процес прийняття рішень.

БІЛЬШЕ

Хоча проблеми з ліквідністю можуть здаватися досить далекими, вони можуть виникнути в середньостроковій перспективі. Приділивши час їх опрацюванню при гарному фінансовому стані, ми, швидше за все, отримаємо кращий результат, ніж коли б ми мали фінансові труднощі або перебували у тяжкому фінансовому становищі. Також можна розглянути варіанти фінансової реструктуризації, якщо проблеми з ліквідністю не зникають.

БІЛЬШЕ

Уважно оцініть свою стратегію відновлення бізнесу, оскільки повернення до минулих показників може бути нереальним. Поміркуйте над тим, що змінилося після кризи, і адаптуйтеся до нових обставин. Ви можете виявити, що повернення бізнесу на докризовий рівень буде дорожчим і менш ефективним, ніж налагодження нових процесів та операцій.

Попередня стаття
Поділитися