Управління та моніторинг фінансів та боргу

Дізнайтеся про важливість управління своїм ключовим фінансовим становищем, підготовки планів та звітів, а також регулярного моніторингу своїх фінансів та виконання боргових зобов'язань.

Планування та моніторинг своїх фінансів

Фінансове планування та моніторинг допоможуть Вам передбачити та вирішити потенційні проблеми у Вашому бізнесі.

Фінансове планування

Сучасна, горизонтально та вертикально інтегрована система бізнес-планування може допомогти Вашому бізнесу вчитися з досвіду, слідувати своїм цілям та створювати взаємопов’язані ділові функції, які ефективно працюють.

БІЛЬШЕ

Бізнес-план

Бізнес-план є життєво важливим для успіху Вашого бізнесу та забезпечення достатнього фінансування і ліквідності бізнесу. 

БІЛЬШЕ

Розробіть офіційний бізнес-план із викладенням стратегічного плану та оперативного фінансового плану. Оцініть фінансову стабільність та визначте змінні, які впливатимуть на дохід та витрати.

БІЛЬШЕ


Фінансовий план

Фінансовий план – це інвестиція в майбутнє. Ефективне планування може допомогти Вашому бізнесу досягти довгострокової фінансової безпеки, тому слід розпочати фінансове планування якомога раніше.

Ваш процес фінансового планування повинен включати постановку цілей та завдань, а також планування грошових потоків та складання бюджету. У відповідному плані рекомендовано мати декілька сценаріїв на основі прогнозованих даних. Для МСП дуже важливо скласти прогноз принаймні для 2 сценаріїв: план для звичного функціонування бізнесу (базовий сценарій) та на випадок критичних моментів, різкого та непередбачуваного зниження фінансових показників (негативний сценарій).

 

БІЛЬШЕ

Для створення фінансового плану Вам потрібно здійснити детальну оцінку Вашого бізнесу або бізнес-концепції, включаючи:

цілі

стратегії

плани дій

розподіл ресурсів та очікуваних доходів за категоріями витрат.

Не плутайте фінансовий план із фінансовою звітністю. На відміну від фінансової звітності, фінансовий план включає стандартні звіти, заповнені очікуваними показниками на основі минулих фінансових результатів, але не надає фактичних фінансових результатів.

Моніторинг ходу бізнесу

Постійно переглядайте свої процеси, щоб переконатися, що вони йдуть у ногу з найостаннішими інноваціями та розробками.

БІЛЬШЕ

Ви повинні забезпечити надання фінансової звітності відповідно до чинних місцевих та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Відповідні форми фінансової звітності в Україні та їх склад наведені в Наказі Міністерства Фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Порядок подання форм фінансової звітності визначається Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

БІЛЬШЕ

Фінансовий моніторинг зосереджений на порівнянні фактичного прогресу в бізнесі з фінансовими планами та прогнозами, і базується на фінансових звітах та звітності. Результатом ефективного фінансового моніторингу мають бути дії, спрямовані на покращення будь-якої виявленої неефективності або подальше підвищення ефективності бізнесу.

Порівняння бюджету та звіту про фактичні результати (звіти про моніторинг бюджету) вкаже на будь-які відхилення від запланованих цілей або завдань і дозволить Вам вжити коригувальні дії.

БІЛЬШЕ

Регулярно аналізуйте фінансові результати свого бізнесу та стежте за "тривожними дзвінками" (див. розділ "Фінансова реструктуризація") для своєчасного виявлення фінансових труднощів та прийняття рішення про відповідні дії.

Ведення фінансового обліку

Коректне ведення обліку створює основу для прийняття правильних фінансових рішень та підвищує довіру в очах інвесторів. Тому воно є важливим для будь-якого бізнесу. Продумайте, у який спосіб і як довго Ви будете вести фінансовий облік.

Ведення належного обліку може принести неабияку користь Вашому бізнесу. Наявність детальної та точної фінансової інформації, до якої Ви можете отримати доступ у будь-який момент, допоможе Вам:

аналізувати ефективність свого бізнесу та підтримувати його належний фінансовий стан;

точно та своєчасно виконувати свої зобов’язання зі сплати податків та пенсійних зборів;

залучати інвесторів;

приймати кращі та грамотніші бізнес-рішення.

Переконайтесь у тому, що весь Ваш облік ведеться відповідно до застосовних законів та норм.


Ручне ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік вручну – це спосіб ведення обліку на паперовій основі. У ньому часто використовується кілька книг і журналів обліку, які можна придбати в магазині канцелярських товарів. Їх слід використовувати, якщо Ви не можете налагодити цифрову або електронну бухгалтерію.

Електронний бухгалтерський облік

Електронне ведення бухгалтерського обліку може здійснюватися як у електронних розгорнутих таблицях, таких як Excel, так і за допомогою спеціального бухгалтерського програмного забезпечення або веб-платформ, таких як QuickBooks або FreshBooks.

Електронне ведення бухгалтерського обліку є зручнішим для бізнесу, оскільки вимагає менше місця для фізичного зберігання, менше часу та менше роботи. Суми підраховуються автоматично, і система може генерувати остаточні звіти. 

Цифрове ведення бухгалтерії є важливим аспектом цифрового ведення бізнесу. Для детальнішою інформацією перейдіть до розділу "Як перевести свій бізнес на цифрові технології?".

Зберігання документів

Як для неавтоматизованого , так і для ведення бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації важливо зберігати інформацію та звіти у безпечному місці за межами офісу. Тоді як книги та первинні документи для ведення неавтоматизованого бухгалтерського обліку зазвичай зберігаються у місці їх фізичного місцезнаходження, електронні книги, як правило, зберігаються в хмарних сховищах. Законом Україниі передбачається, що на вимогу державного органу або іншого контрагента паперові копії документів, які зберігаються в електронному вигляді, виготовляються за рахунок підприємства.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності забезпечується протягом встановленого періоду який не може бути меншим ніж три роки.

Практично термін для зберігання первинних документів бухгалтерського обліку та звітності визначається окремо для кожного виду документа, що зазначені у відповідному наказі Міністерства Юстиції України від 12 квітня 2012 р.  № 578/5 "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" .

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися