Процедури відновлення платоспроможності та виходу з бізнесу

Якщо Ви зазнаєте фінансових труднощів, Вам може знадобитися ознайомитися з формальними процедурами відновлення платоспроможності і стратегіями виходу з бізнесу. 

Формальні процедури відновлення платоспроможності

Якщо Ваш бізнес зазнає фінансових складнощів, закон зобов’язує Вас звернутися до формальних процедур відновлення платоспроможності (банкрутства). Зволікання з такими заходами може призвести до персональної відповідальності керівників по боргах компанії перед її кредиторами. Ця відповідальність не обмежується зарплатою керівника або вартістю частки в капіталі компанії. Кредитори все частіше вимагають відповідальності українських директорів та учасників, а українські суди все частіше задовольняють подібні вимоги. 

Коли Ви зобов’язані скористатися процедурами відновлення платоспроможності?

За загальним правилом, Ви зобов’язані звернутися до процедур відновлення платоспроможності, якщо Ваша компанія перебуває під загрозою неплатоспроможності.

Загрозою неплатоспроможності вважаються ситуації, в яких:

- вартості швидколіквідних активів (гроші, дебіторська заборгованість) компанії недостатньо для розрахунку з поточними кредиторами (строк платежу яким вже настав або настане у ближчому фінансовому періоді);

- вартості усіх активів Вашого бізнесу недостатньо, аби розрахуватися з усіма кредиторами компанії (як тими, строк платежу яким вже настав, так й тими, з ким компанія має розрахуватися в майбутньому).

Якщо Ви є директором українського ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю), Ви також зобов’язані невідкладно скликати загальні збори учасників Вашої компанії в разі, якщо вартість її чистих активів (позитивної різниці між усіма активами та боргами) зменшилася більш ніж вполовину в порівнянні з попереднім роком.

Зверніть увагу, що загроза неплатоспроможності не завжди є очевидною. Вам може знадобитися допомога фахівців з питань фінансів та/або аудиторів, аби вчасно виявити ознаки неплатоспроможності.   

Якщо Ви є підприємцем або самозайнятою особою, то загрозою Вашої платоспроможності вважаються випадки, коли:

- сума Ваших прострочених боргів (до якої не включаються штрафні санкції) перевищує 30 мінімальних зарплат; або

- протягом 2 та більше місяців Ви не обслуговуєте більш ніж 50 відсотків платежів за кредитами; або

- проти Вас наявне виконавче провадження, в якому державний або приватний виконавець встановив відсутність у Вас майна, на яке може бути звернене стягнення; або

- існують інші переконливі обставини про те, що найближчим часом Ви припините обслуговувати свої борги.

Як звернутися до процедур відновлення платоспроможності?

Ви маєте один місяць зі дня, коли Ваша компанія опинилася під загрозою неплатоспроможності, аби подати формальну заяву про початок справи про банкрутство. Така заява подається до суду за офіційною адресою реєстрації Вашого бізнесу. 

Врахуйте, що поданню заяви про відкриття справи про банкрутство обов’язково має передувати схвалення учасників/акціонерів Вашої компанії. Відсутність рішення учасників/акціонерів про згоду на подання директором заяви призведе до відмови в її розгляді. Тим не менш, Ви маєте невідкладно поінформувати учасників/акціонерів про фінансові складнощі компанії, аби зменшити ризик персональної відповідальності перед кредиторами.

Заява про відкриття справи про банкрутство є складним документом, який має супроводжуватися поданням значної кількості доказів. Ми наполегливо радимо Вам звернутися до професійної юридичної та/або фінансово-аудиторської допомоги, аби подання Вами заяви про неплатоспроможність відбулося у відповідності до формальних вимог закону.

Пам’ятайте, що справу про банкрутство може бути відкрито й за заявою Ваших кредиторів. Вони не зобов’язані попередньо звертатися до суду, аби підтвердити своє право на борг. У багатьох випадках, коли справу про банкрутство відкривають за заявою кредитора, директор компанії-боржника вважається таким, що порушив обов’язок вчасного реагування на фінансові складнощі. Це може призвести до боргової відповідальності перед кредиторами, що її описано вище.

Якщо Ви є фізичною особою - підприємцем або самозайнятою особою, Ви не обмежені в часі на подання заяви про відкриття справи про банкрутство. Ваші кредитори не можуть відкрити таку справу проти Вас.

Які наслідки для Вас та Вашого бізнесу має початок процедур відновлення платоспроможності?

Після того, як суд відкриє справу про банкрутство, буде призначений професійний зовнішній управлінець (арбітражний керуючий). На першому етапі справи його роль зводиться до виявлення вимог усіх кредиторів, визначення вартості майна та можливості розрахунку з усіма кредиторами. Ви можете продовжувати вести бізнес, проте не зможете вчиняти значні угоди та істотно змінювати структуру Вашого бізнесу без згоди арбітражного керуючого або кредиторів. 

Пам’ятайте, що якщо навіть за дотримання формальних обмежень Ви продовжуєте приймати нові зобов’язання за наявності неплачених боргів перед існуючими кредиторами, це може бути розцінене як доведення Вашого бізнесу до банкрутства. Це може потягнути Вашу цивільну та кримінальну відповідальність.

Майте на увазі, що Ваші кредитори можуть оспорювати в суді продаж Вами майна або набуття зобов’язань перед іншими кредиторами. Під ризиком в цьому разі опиняються угоди, яких було вчинено Вами за три роки до початку справи про банкрутство. 

Ми наполегливо радимо оцінювати кожне нове зобов’язання з точки зору перспектив його виконання та звертатися за цим до професійних радників з питань неплатоспроможності та банкрутства. 

На що очікувати, якщо мій бізнес буде визнаний банкрутом?

Визнати банкрутом Ваш бізнес – або Вас як підприємця/самозайняту особу – може лише суд. 

Якщо суд ухвалив рішення про банкрутство Вашої компанії, то:

- керівництво компанії буде усунуто від управління бізнесом

- ви не зможете вести бізнес через цю компанію

- усе майно компанії буде продане, аби розрахуватися із кредиторами

- ті борги перед кредиторами, які не вдасться оплатити вирученими у банкрутстві коштами, будуть списані, а компанію – ліквідовано як юридичну особу за окремим рішенням суду.

Ліквідатор може ставити питання про доведення компанії до банкрутства та вимагати цивільної та/або кримінальної відповідальності директора та учасників/акціонерів компанії. Ваші кредитори також можуть вимагати такої відповідальності. 

Якщо Ви є підприємцем/самозайнятою особою, вищевказані процедури також будуть застосовані до Вас. Протягом 5 років після закриття справи Ви будете зобов’язані повідомляти про свою неплатоспроможність при укладенні нових кредитних договорів або договорів забезпечення зобов’язань. Ваша ділова репутація не вважатиметься бездоганною протягом 3 років після закриття справи. Суд не буде погашати Ваших зобов’язань, що нерозривно пов’язані із Вашою особистістю, як-то аліменти, відшкодування шкоди життю та здоров’ю (наприклад, внаслідок ДТП).

Вихід з бізнесу

Незалежно від того, чи шукаєте Ви спосіб погасити свої борги або передати свої обов'язки і бізнес комусь іншому, Ви повинні визначити свою стратегію виходу. 

Вихід з бізнесу в крайньому випадку – впорядковане згортання бізнесу

Впорядковане згортання бізнесу може дозволити продати свої активи з максимально можливою віддачею, щоб повністю погасити свої борги. Це може бути частиною стратегії виходу з бізнесу за умови, що він залишається платоспроможним.

БІЛЬШЕ

Добровільний вихід з бізнесу

Після багатьох років роботи в бізнесі багато власників прагнуть пожинати плоди своїх зусиль і можуть захотіти вийти з бізнесу, навіть якщо він добре працює.

Питання для розгляду включають в себе:

Що буде з бізнесом, коли я вирішу рухатися далі?

Чи повинен бізнес бути проданий?

Чи захочуть мої діти продовжувати бізнес, і якщо так, то чи є наступник, готовий взяти на себе керівництво – і як це буде фінансуватися?

Чи буде нинішня управлінська команда зацікавлена в покупці бізнесу?

Як забезпечити максимальну віддачу від бізнесу?

Іноді потрібні стратегії виходу або планування виходу, оскільки немає наступного покоління членів сім'ї, готових, бажаючих або здатних продовжувати бізнес. У цьому випадку Вам, можливо, доведеться подумати про те, щоб найняти не членів сім'ї в якості менеджерів або продати бізнес зовнішнім сторонам. 

БІЛЬШЕ

Продаж бізнесу

Для багатьох продаж приватного бізнесу – це кульмінація роботи всього життя. Часто ця транзакція відбувається раз у житті – тільки з однією можливістю зробити все правильно. Етапи процесу продажу включають в себе:

визначення та встановлення пріоритетності потенційних покупців;

ініціювання конфіденційного контакту з потенційними покупцями для з'ясування їх інтересу;

розроблення ціноутворення;

розгляд пропонованої угоди і потенційного прибутку;

складання необхідних документів;

огляд пропозицій;

управління Вашим податковим становищем;

закриття угоди.

Переконайтеся, що Ви отримуєте максимальну цінність зі своєї власності, активів, зобов'язань, а також юридичних і податкових аспектів. 

Повна підготовка бізнесу до Вашого виходу – завдання не з легких – це стресова і багатозадачна справа, тому до неї бажано залучати професійних зовнішніх консультантів.

Наступна стаття
Поділитися