Ризики для Ваших фінансів

Фінансовий ризик визначає можливість втрати Вашим бізнесом грошових коштів. Іноді фінансовий ризик може призвести до високої прибутковості, тоді як в інші часи він може зруйнувати бізнес. Важливо розуміти різні ризики, пов’язані з Вашими фінансами, і вміти правильно керувати ними.

 

БІЛЬШЕ

Стрес-тестування

Стрес-тестування – це інструмент, який може покращити управління ризиками та підвищити рівень довіри до бізнес-планування та прогнозування. 

 

БІЛЬШЕ

Встановіть економічні показники, що є простими та легко пристосовуються до складних умов. Використовуйте їх як ключові показники діяльності для подальшого тестування. Переконайтеся, що стрес-тестування постійно вдосконалюється на основі нової оперативної інформації та ідентифікації ризиків, таких як криза, що триває довше, ніж очікувалося, або перебої із замовниками та постачальниками.

БІЛЬШЕ

Типи ризику

Існують різні типи ризиків для Ваших фінансів. Найбільш поширені та чіткі фінансові ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та операційний ризик.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає головним чином із позик та дебіторської заборгованості, представлених під основними фінансовими активами, торгової та іншої дебіторської заборгованості, грошових коштів та позитивної справедливої вартості деривативів. Пропонувати своїм клієнтам кредит означає надавати товари та послуги без отримання негайної оплати. Залежно від Ваших двосторонніх угод, Ваші клієнти матимуть певний час на проведення оплати товарів чи послуг. Якщо Ви дозволите своїм клієнтам купувати в кредит, це допоможе Вашим клієнтам в управлінні ліквідністю та призведе до збільшення Ваших продажів.

Кредитний ризик – це ризик того, що одна сторона угоди спричинить фінансову шкоду іншій стороні, не виконавши своїх зобов’язань. Якщо ваші клієнти не можуть оплатити товари чи послуги, які ви надали, або запізнюються зі своїми платежами, це може мати потенційні наслідки для ваших господарських операцій та руху грошових коштів.

БІЛЬШЕ

Ризик ліквідності

Ліквідність підприємства вимірюється часом, коли підприємству потрібно отримати грошові кошти. Розрізняють ринкову ліквідність та операційну ліквідність. Ринкова ліквідність стосується того, як швидко бізнес може продати певні активи, якщо йому терміново потрібні грошові кошти. Операційна ліквідність відноситься до повсякденних операцій та грошових коштів, які бізнес має на їх проведення.

Неможливість конвертувати активи в грошові кошти вважається ризиком ліквідності.

Бізнес, який не має ліквідних активів, ризикує продати такі активи за ринковою ціною у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Управління ризиком ліквідності є дуже важливим для Вашого бізнесу. Ваш бізнес повинен контролювати свій обсяг грошових коштів, використовуючи послідовні бюджети ліквідності. З іншого боку, керівництво повинно забезпечити наявність обсягу грошових коштів, достатнього для виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами та дотримання зобов'язань за кредитними умовами.

БІЛЬШЕ

БІЛЬШЕ

Операційний ризик

Операційний ризик – це потенційна нездатність покрити свої операційні витрати. На відміну від кредитного ризику та ризику ліквідності, операційний ризик походить не від змін у доходах, а від неочікуваної ділової діяльності. 

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися