Пошук Ваших постачальників

Пошук та утримання правильних постачальників має вирішальне значення для побудови та ведення сильного бізнесу. Надійні постачальники допоможуть Вам своєчасно забезпечити Ваших кінцевих клієнтів якісними продуктами і послугами. 

БІЛЬШЕ

Після того, як Ви визначили потенційних постачальників, порівняйте і проаналізуйте їх сильні і слабкі сторони, щоб визначити, які з них найкраще підходять Вашому бізнесу. 

БІЛЬШЕ

Особливу увагу слід приділити надійності потенційних постачальників, а тому ефективність заходів, спрямованих на перевірку надійності майбутніх контрагентів, є одним із найважливіших чинників нормального функціонування й розвитку будь-якого бізнесу. 

БІЛЬШЕ

Ведення переговорів за контрактами з постачальниками

Коли Ви визначилися з постачальником, почніть процес переговорів, щоб узгодити правильні умови контракту. Правильно складені контракти допоможуть Вам впоратися з можливими майбутніми спорами щодо прав і обов'язків кожної зі сторін. У документі Ви повинні визначити:

предмет договору (те, що поставляється)

порядок і строки постачання товарів і послуг

ціну та умови оплати.

Бажано в договорі додатково вказати:

очікувану якість

гарантійні терміни

страхове покриття

умови вирішення спорів

положення про форс-мажор

положення про розірвання та припинення договору

будь-які інші аспекти, які є важливими для Вас.

Для більшої зручності, скористайтеся онлайн-ресурсами, які надають готові шаблони договорів та мають функцію автоматичного заповнення реквізитів та інформації щодо істотних умов контракту, такі як AVODOCS (до прикладу, договори про надання послуг та поставки товарів).

Однак, якщо це можливо, зверніться за професійною юридичною консультацією для перегляду контракту, визначення потенційних ризиків та шляхів їх уникнення в Вашому конкретному випадку.

Прагніть досягти шляхом переговорів тих результатів, які влаштовують обидві сторони, щоб забезпечити хороші, тривалі і стійкі ділові відносини. 

Управління процесами постачання і закупівель, побудова відносин з постачальниками.

Управління відносинами з постачальниками має фундаментальне значення для Вашого бізнесу, а добре керовані партнерські відносини необхідні для належного управління запасами і контролю запасів. Ваші професійні відносини повинні будуватися на основі довіри і прозорості, щоб забезпечити більш тісну співпрацю і забезпечити безперебійну роботу Вашого бізнесу.

БІЛЬШЕ

Обов’язково перегляньте та оцініть свої відносини з постачальниками та порівняйте їх з відповідними відносинами, які постачальники мають з Вашими конкурентами. Знання повної картини діяльності постачальників, суті їх поточного бізнесу та будь-яких договірних зобов'язань допомагає Вам забезпечити те, щоб Ваші відносини з постачальниками залишалися оптимальними, найбільш збалансованими та взаємовигідними, підвищуючи стійкість Вашого бізнесу.

Вирішення проблем з Вашими постачальниками

Під час ведення ділових відносин з постачальниками Ви іноді можете зіткнутися з розбіжностями і суперечками. Це може бути результатом цілого ряду факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, таких як зміни в структурі власності або управління, зміни в бізнес-стратегії або порушення ринкової кон'юнктури. Проблеми, які можуть виникнути з Вашими постачальниками, включають порушення строків поставки, постачання несправних або дефектних товарів і неоплачені рахунки. Переконайтеся, що Ви вирішуєте будь-які суперечки оперативно і добросовісно.

БІЛЬШЕ

Управління ланцюжком поставок

Управління ланцюжками поставок (SCM) відіграє важливу роль у з'єднанні фронт-, середнього та бек – офісів у бізнесі. Вона спрямована на підвищення ефективності та оптимізацію діяльності Вашого бізнесу в області поставок, включаючи:

управління попитом і замовленнями

закупівля

контроль запасів і управління складом

внутрішнє виробництво

розподіл.

Оптимізація SCM допомагає Вам надавати клієнтам кращі продукти та послуги за нижчими цінами та отримувати конкурентні переваги на ринку. 

БІЛЬШЕ

Ваш ланцюжок поставок буде залежати від часу виконання замовлення, капіталу, необхідного для інвентаризації, прибутку, частки ринку та інших супутніх факторів. 

Цифрові технології та автоматизація процесів можуть допомогти Вам підвищити ефективність SCM. Детальніше у розділі "Як перевести свій бізнес на цифрові технології?".

Управління ризиками ланцюжка поставок

Управління ризиками поставок стосується балансу попиту та пропозиції, роботи з ключовими зацікавленими сторонами (включаючи співробітників та інвесторів) та ключовими постачальниками, щоб узгодити логістичні витрати та необхідні буферні запаси, щоб зменшити ризик раптового зростання цін перед будь-якими несприятливими подіями. 

БІЛЬШЕ

Щоб забезпечити незалежність від декількох ключових постачальників, обов'язково вивчіть додаткові варіанти і визначте альтернативних постачальників. 


Адаптація моделі ланцюжка поставок

Під час ведення Вашої ділової діяльності Ви можете зіткнутися з загальними проблемами ланцюжка поставок, такими як:

збереження контролю над функціонуванням Вашого ланцюжка поставок і відповідними витратами (наприклад, розуміння того, скільки запасів оборотного капіталу пов'язано з логістичними маршрутами)

управління операційними ризиками 

побудова та підтримка відносин з Вашими постачальниками

БІЛЬШЕ

втрачений дохід і погане обслуговування клієнтів через збій поставок

БІЛЬШЕ

впровадження технологій для поліпшення Вашої повсякденної діяльності

БІЛЬШЕ


вихід на нові ринки і конкуренція з глобальними гравцями.

БІЛЬШЕ

Працюйте зі своїми співробітниками і клієнтами або навіть об'єднуйтеся з іншими малими підприємствами, щоб усунути будь-які недоліки у Вашому ланцюжку поставок.

Ланцюжки мікро поставок

Останні тенденції в галузі оцифрування дозволили підприємствам стати більш пов'язаними один з одним, ніж будь-коли. Одним з результатів цього є те, що моделі ланцюжків поставок можуть бути менш залежні від великих виробників, кінцевий виробничий процес може проходити набагато ближче до клієнта, а місцеві компанії-постачальники можуть використовуватися для поставок місцевим клієнтам. Ці механізми відомі як ланцюжки мікро-поставок.

Вивчіть ланцюжки мікро-поставок і переходьте до гнучких контрактів, щоб наблизити відносини з виробниками до точки здійснення покупки. Вивчіть стратегії «купувати там, де Ви робите, і робити там, де Ви продаєте». 

БІЛЬШЕ

Якщо це можливо, створіть наскрізний ланцюжок поставок (E2E). Ланцюжки поставок E2E охоплюють весь процес – від закупівлі ресурсів до стадії, коли продукт досягає споживача. Усунення зайвої етапності дозволяє оптимізувати розподіл, мінімізувати можливі збої і скоротити витрати. 

БІЛЬШЕ

Наочний приклад адаптації моделі ланцюжка поставок

Малому виробничому бізнесу часто заважає той факт, що він замовляє у своїх постачальників порівняно невеликі обсяги ресурсів і сировини. Так було у випадку малого підприємства з виробництва продуктів харчування. 

 Деякі великі постачальники мали політику стягування додаткової плати за невеликі партії, оскільки вартість упаковки і доставки була такою ж, як і для великих партій, незважаючи на невеликий розмір замовлення, або не встановлювали їх у пріоритет, що призводило до більш тривалих термінів доставки і часу очікування. 

Плата була занадто висока для власника одного малого виробничого підприємства. Він пішов до свого постачальника і запитав про різні можливі варіанти покращення ситуації. Постачальник сказав, що не може запропонувати йому кращу угоду без втрати прибутку, але сказав йому, що в цьому районі є й інші дрібні виробники, яких він так само забезпечує продукцією. 

Потім власник зв'язався з місцевою Асоціацією малого та середнього бізнесу, щоб знайти список дрібних виробників. Власник вирішив згрупувати окремі менші замовлення в одне велике замовлення, щоб знизити витрати для всіх і отримати доступ до додаткових знижок, доступних для більших замовлень. 

Він зв'язався з іншими МСП, і вони погодилися згрупувати свої замовлення. Це скоротило час доставки для всіх, так як мінімальна кількість для швидкої доставки була з легкістю виконана. Це також покращило умови оплати, збільшивши термін оплати і відсутність вимоги щодо авансу або банківської гарантії.

Управління запасами 

Управління та відстеження Ваших запасів є важливим фактором у Вашій бізнес-діяльності, оскільки власники повинні знати, які запаси вони мають, де вони знаходяться, і переконатися, що ця інформація доступна всьому бізнесу. Якщо Ваша система управління запасами не надає інформацію точно або в режимі реального часу, це може призвести до неправильного розподілу Ваших запасів. 

Ефективне управління запасами включає в себе закупівлю:

🡺 правильних товарів

🡺 в потрібних кількостях

🡺 від правильних постачальників

🡺 в задані терміни

🡺 за розумною ціною.

Щоб досягти кращого управління запасами, Вам спочатку потрібно поліпшити свій контроль запасів.

БІЛЬШЕ

Хороший контроль запасів може поліпшити Ваш грошовий потік і підвищити прибутковість. Налагоджена та ефективна робота з запасами допоможе наступним:

мінімізація витрат

оптимізація виконання замовлень

забезпечення кращого обслуговування клієнтів

запобігання збиткам від крадіжки, псування і повернення.

БІЛЬШЕ

Відсутність точного та сучасного управління запасами впливає на всі аспекти бізнесу. 

Погане управління запасами може призвести до:

Проблеми з видимістю – для багатьох компаній ручний підрахунок запасів – це єдиний час, коли вони знають, які запаси у них є і де вони знаходяться в їх мережі. Без можливості миттєво переглядати і оновлювати дані щодо запасів роздрібні торговці можуть прорахуватись у своїх запасах і рекламувати запаси, які насправді недоступні. Це може призвести до того, що клієнти формують замовлення, які не можуть бути виконані. Потім бізнес повинен проінформувати клієнтів і потенційно видати відшкодування.

Приховані витрати – онлайн-продажі часто пов'язані з прихованими витратами, про які компанії не знають. Наприклад, коли товари переміщуються по ланцюжку створення вартості, їх вартість може бути завищена через мита, фрахт або збори за обробку, а також додаткові витрати на доставку і повернення, що стягуються кур'єрськими службами. Без точного управління запасами ці витрати не управляються належним чином і інформація щодо них може бути неточною, і справжня рентабельність товару невідома.

Дуже важливо стежити за своїми запасами, особливо за тим, що Ви продаєте. Ви можете використовувати електронні таблиці в Excel, прості бази даних або спеціальні інструменти та програми, щоб допомогти собі прийняти рішення про нове замовлення необхідних матеріалів. Ви також можете інвестувати в більш вдосконалені системи управління запасами (детальніше про допоміжні системи у розділі "Знання і розуміння Вашого ринку"), які окупляться в довгостроковій перспективі, оскільки вони дозволять Вам аналізувати моделі поточних продажів і прогнозувати майбутні продажі. Наприклад, деякі поширені програмні системи планування поставок і управління запасами – це SAP Supply Chain Management, Oracle Supply Chain Management і платформа Blue Yonder. В Україні слід звернути увагу на такі програмні рішення щодо управління запасами як-то Retail stock accounting,  Manufacture and storage of inventory, Warehouse management, BAS Trade Management Program for SMEs, Production Enterprise Management for Ukraine Program та інші.

Зверніть особливу увагу на товарно-матеріальні запаси, що підлягають повільному транспортуванню (крихкі), швидкопсувні і сезонні. 

БІЛЬШЕ

Інвентаризація повинна бути важливою частиною управління запасами, оскільки вона допомагає Вам відстежувати кожен товар на Вашому складі та ідентифікувати втрачені, вкрадені або пошкоджені товари. 

БІЛЬШЕ

Управління запасами охоплює такі види діяльності, як:

контроль і нагляд за закупівлями

управління складом

контроль кількості товару для продажу

аналіз та статистика виконання замовлення

У разі нестачі запасів визначте пріоритетність Вашого попиту. Зіставте критично важливі вхідні матеріали з високоцінними продуктами і потоками доходів. 

БІЛЬШЕ

Впровадьте систему управління складом, щоб оптимізувати Ваші запаси і уникнути непотрібних додаткових витрат. 

БІЛЬШЕ

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися