Операційна реструктуризація – це виявлення причин недостатньої ефективності операційної діяльності та розроблення стратегій досягнення бізнес- та операційних покращень та підвищення ефективності. Іншими словами, операційна реструктуризація фокусується на прибутковості операцій. Вона не зачіпає структуру капіталу або фінансування бізнесу.

БІЛЬШЕ

Операційна реструктуризація може приймати форму наступних стратегічних напрямків

Оптимізацію продажів

Перша та дуже важлива область, яка часто залишається без належної уваги, – це ступінь, до якої можуть бути оптимізовані основні показники (продажі) для поліпшення прибутковості і збільшення грошового потоку. 

Може здатися очевидним, що зростання цін і обсягів має бути фундаментальною метою будь-якого бізнесу – особливо того, який стикається з фінансовими труднощами; однак підприємства, що з цим борються, часто стикаються з проблемами і перешкодами, що призводить до деяких з наступних помилок:

бездумне нарощування обсягів продажів може бути невигідним;

неправильний розподіл дефіцитних ресурсів для стимулювання зростання за рахунок економії витрат;

постійний збиток в результаті короткострокової цінової та рекламної діяльності;

страх перед реальною або уявною реакцією клієнта у важкий час.

БІЛЬШЕ

Зниження витрат

При плануванні процесу реструктуризації важливою метою є зниження витрат. Розглянемо наступні фактори:

формулювання зниження витрат як швидких перемог (тактичне або стратегічне зниження витрат);

зниження витрат на драйвери витрат на товари та робочу силу;

витрати на досягнення змін (витрати на переїзд виробництва, нові технології  і т.і.).

Для того, щоб програми скорочення витрат були ефективними, необхідна наявність найважливіших факторів, що сприяють їх реалізації:

1. Явний привід для змін

🡺 Здійснення змін вимагає підтримки багатьох зацікавлених сторін. Чітко сформулюйте причину, по якій потрібна зміна, і переконайтеся, що всі зацікавлені сторони згодні з цими планами. 

2. Прозорість навколо бази витрат

🡺 Вам необхідно чітке розуміння фактичної бази витрат Вашого бізнесу, його рушійних сил і взаємозв'язку між витратами. План зниження витрат часто показує бізнес з іншої точки зору, висвітлюючи області, де зниження витрат може мати реальний вплив на грошові потоки. Наприклад, може бути необхідно тимчасово згорнути розроблення продукту, щоб стабілізувати грошові потоки в компанії. 

3. Культура підтримки

🡺 Крива опору допомагає Вам зрозуміти, як і де зацікавлені сторони можуть чинити опір Вашим планам, а також дає поради щодо запобігання або подолання цього опору і отримання їх підтримки.

4. Система управління продуктивністю

🡺 Впровадження прозорої системи з чіткими цілями і вимірами, а потім подальша винагорода і виплати допоможуть мотивувати Ваших співробітників на досягнення поставлених цілей.

Зниження витрат на робочу силу

Першою метою зниження витрат на робочу силу має бути створення і підготовка точної бази, яка б відображала статті і витрати в бізнесі. Переконайтеся, що це об'єктивно і розглядається з точки зору бізнесу. Загальна чисельність персоналу включає не тільки людей, зареєстрованих в якості співробітників, але і тимчасових співробітників і підрядників, багато з яких можуть бути в значній мірі або повністю невидимі для центральних баз даних або систем.

При оцінці потенційних варіантів зниження витрат на персонал слід враховувати наступні загальні варіанти:

Приймаючи рішення про свій стратегічний напрямок, уважно подивіться на годинник стратегії, який встановлює вісім загальних конкурентних стратегічних варіантів, які Ви, можливо, захочете розглянути при розробленні рекомендацій. Годинники стратегії доповнюють операційну модель і забезпечують більш глибоке розуміння стратегічних варіантів Ваших бізнес-операцій. Детальніше про розроблення операційної моделі Ви можете прочитати у розділі "Розроблення операційної моделі".

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися