Зробіть Ваш бізнес екологічно чистим - озеленення Вашого бізнесу

Значення "зеленої" політики зростає, і багато споживачів і співробітників не готові підтримувати бізнес, що не дотримується екологічної етики.

Бізнес також знаходиться під тиском регуляторів і ринку, щоб довести, що він діє відповідально і енергоефективно. Важливо включити концепцію екологічної відповідальності та сталого розвитку у свою бізнес-стратегію, щоб допомогти собі побудувати більш витривалий та конкурентоспроможний бізнес.

Так, як заохочувальний аспект, слід враховувати що у законодавстві України встановлений ряд економічних стимулів, які мотивують бізнес вносити свій вклад у збереження довкілля та переходити на екологічно чисте виробництво. Серед іншого:

1) Стимулювання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії – наприклад, при будівництві невеликої сонячної електростанції держава зобов'язується викуповувати всю вироблену на такій станції електроенергію за спеціальним тарифом, прив'язаним до євро (т. зв. "зелений" тариф") до 31 грудня 2029 року. Для прикладу, при будівництві сонячної електростанції потужністю до 1 мегавата до 31 грудня 2022 року розмір "зеленого" тарифу становитиме 10,24 євроценти за кіловат-годину, а при встановленні сонячних електростанцій приватними домогосподарствами розмір тарифу буде ще більшим;

2) Урядова програма "теплих кредитів", яка передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів (для фізичних осіб) та 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів (для фізичних осіб - власників приватних будинків);

3) під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування відповідним державним органам рекомендується надавати додаткову перевагу компаніям, які максимально використовують матеріали з відходів виробництва;

4) Імпорт електромобілів до 31 грудня 2022 року звільняється від ПДВ;

5) Відповідальність за порушення екологічного законодавства:

Штрафи;

Компенсація заподіяної шкоди у повному обсязі;

Можливість звернення Державною екологічною інспекцією до суду з вимогою щодо обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності підприємств і об'єктів;

Кримінальна відповідальність – у разі, якщо порушення заподіяло велику матеріальну шкоду; створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля; спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій, або інші тяжкі наслідки.

Окрім цього, існують міжнародні програми фінансування у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики – наприклад, Фінсько-український трастовий фонд.

БІЛЬШЕ

Майте на увазі, що інвестори виявляють все більший інтерес до екологічних показників і стійкості бізнесу, в який вони інвестують.

БІЛЬШЕ

Ваша бізнес-відповідальність охоплює широкий спектр впливів, які Ви можете мати на навколишнє середовище, включаючи зміну клімату, викиди парникових газів (ПГ), виснаження ресурсів (включаючи воду), вуглецеві сліди, відходи та забруднення.

Прагніть скоротити споживання енергії та викиди, ефективніше використовувати воду та краще керувати відходами.

БІЛЬШЕ

Зокрема, необхідно звернути увагу на екологічний податок. Серед іншого, його сплачують суб'єкти господарювання, які здійснюють:

викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти;

розміщення відходів;

утворення радіоактивних відходів;

тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Сума еко податку залежить від обсягів та виду забруднюючих речовин. Ставки податку викладені у Податковому кодексі України. Наприклад, ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 10,00 гривень за 1 тонну, свинцю та його сполук – 103931,28 гривень за 1 тонну.

Варто зазначити, що законодавство України передбачає наявність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок підприємців. Такі критерії встановлені і для сфери охорони природи та використання природніх ресурсів.

На ступінь ризику підприємства впливають різні фактори. Наприклад, додержання екологічних вимог, наявність об’єктів зі значним впливом на довкілля, види та кількість порушень законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом останніх 5 років перед перевіркою та ін.

Наприклад, якщо підприємець здійснює скид зворотних вод у водні об’єкти – йому вже присвоюється середній ступінь ризику. А якщо протягом останніх 5 років ще були факти недопущення таким підприємцем посадових осіб державної екологічної інспекції до проведення перевірки підприємця – то йому присвоюється вже високий ступінь ризику.

Залежно від ступеня ризику, планові перевірки підприємців Державною екологічною інспекцією проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

В свою чергу, Державна екологічна інспекція має ряд повноважень, які забезпечують виконання основної задачі – здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері охорони природи, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів:

Проведення перевірок;

Надання обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог екологічного законодавства;

Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення штрафів;

Право звертатися до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання і об’єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону природи;

Зупинення транспортних (у тому числі плавучих) засобів та проведення їх огляду;

Одержання безоплатно необхідної інформації, документів і матеріалів від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб, тощо.

Також, існує кілька показників сталого розвитку, які Ви можете використовувати для оцінки енергоефективності Вашого бізнесу

Екологічні показники 

БІЛЬШЕ

Соціальні показники

БІЛЬШЕ

Показники управління

БІЛЬШЕ

Переваги екологічно чистого та сталого бізнесу

Переваги відповідального управління природними ресурсами можуть включати в себе підвищення репутації Вашого бізнесу, мінімізацію ризиків і відповідальності, а також зниження витрат.

БІЛЬШЕ

Слід усвідомити та адаптуватися до нових і потенційних змін в бізнес-середовищі, розробляючи соціально та екологічно відповідальні і стійкі стратегії, бізнес-моделі, операції та інвестиції. 

Після їх створення переконайтеся, що Ви донесли свою екологічно відповідальну стратегію до ключових зацікавлених сторін шляхом відповідного інформування та належної звітності. 

Попередня стаття Наступна стаття
Поділитися