Аналіз фінансових результатів свого бізнесу: розуміння базових коефіцієнтів

Для визначення своїх фінансових результатів Ви повинні знати, як читати свою фінансову звітність та видобувати з них ключову інформацію для розуміння оптимізації своїх продажів, прибутковості, ліквідності, платоспроможності та ефективності.

БІЛЬШЕ

Описані три основні фінансові звіти мають вирішальне значення для аналізу фінансових коефіцієнтів. Фінансові коефіцієнти порівнюють статті з цих трьох фінансових звітів і показують, наскільки добре Ви керуєте своїм бізнесом і наскільки міцною є Ваша позиція.

БІЛЬШЕ

Період Вашої оцінки не повинен обмежуватися одним роком. Зазвичай, аби правильно визначити тенденції, найкраще скласти огляд, що охоплює три або більше періодів поспіль. Оцінка повинна стосуватися Вашої галузі та включати порівняння з колегами по бізнесу і конкурентами.

Аналіз коефіцієнтів може бути корисним для прогнозування майбутнього результату бізнесу. Успішний бізнес матиме надійні фінансові показники у всіх сферах. Критичні питання можна виявити у сферах, де коефіцієнти вважаються недостатньо ефективними.

Використовуйте цей шаблон для розрахунку основних коефіцієнтів фінансової звітності, таких як коефіцієнти оборотного капіталу та цикл конвертації грошових коштів.


Розрахунки продажів

За допомогою коефіцієнтів розрахунку продажів Ви можете легко визначити, чи ціна Ваших товарів або послуг знаходиться на правильному рівні для покриття Ваших витрат.

Беззбитковість

Формула беззбитковості може допомогти Вам визначити, скільки одиниць товару Вам потрібно продати, щоб покрити виробничі витрати – іншими словами, щоб досягти беззбитковості. Все, що перевищуватиме розрахований цільовий показник, означатиме прибуток.

БІЛЬШЕ

Наочний приклад розрахунку точки беззбитковості


Маржа

Маржа вказує на процент, який Ви заробляєте на кожному здійсненому продажі.

БІЛЬШЕ

Націнка

Розрахунок націнки допомагає встановити ціну на товари або послуги, оскільки вона являє собою процент, що додається до собівартості проданих товарів.

БІЛЬШЕ

Коефіцієнти рентабельності

Аналіз прибутковості допомагає зрозуміти здатність бізнесу отримувати прибуток від капіталу.

БІЛЬШЕ

Ця група коефіцієнтів буде корисною, якщо Ви порівнюватимете її з аналогічними цифрами минулого року.

Коефіцієнт валового прибутку (валова маржа)

Валова маржа показує, який прибуток генерується від Вашої вартості проданих товарів. При цьому не враховуються інші операційні витрати.

БІЛЬШЕ

Коефіцієнт прибутку від операційної діяльності (операційна маржа) 

Операційна (чиста) маржа показує, наскільки ефективним є бізнес при перетворенні доходу на прибуток.

БІЛЬШЕ

Рентабельність інвестицій (ROI)

Рентабельність інвестицій (ROI) або коефіцієнт рентабельності активів вимірює прибутковість бізнесу, виявляючи, який прибуток бізнес отримує за рахунок інвестованих грошових коштів.

БІЛЬШЕ

Коефіцієнти ліквідності

Аналіз ліквідності допомагає зрозуміти здатність бізнесу сплачувати боргові зобов’язання. 

БІЛЬШЕ

Ліквідність є достатньою, коли активи дорівнюють або перевищують відповідні пасиви. У таких випадках припускається, що бізнес не має проблем з ліквідністю.

БІЛЬШЕ

Корисно знати, чи суб’єкт господарювання нещодавно отримав банківський кредит. У більшості випадків банки вимагають від позичальників підтримувати певні рівні коефіцієнтів ліквідності для забезпечення належного фінансового стану суб'єкта господарювання. У таких випадках рекомендується використовувати при аналізі ліквідності як орієнтир коефіцієнти, зазначені у договорі банківського кредиту.

Поточний коефіцієнт

Поточний коефіцієнт вимірює відношення оборотних активів (крім відстрочених витрат) до поточних зобов’язань (за винятком відстрочених доходів).

 

БІЛЬШЕ

Коефіцієнт швидкої ліквідності або коефіцієнт критичної оцінки (відношення ліквідності до суми боргових зобов'язань)

Коефіцієнт швидкої ліквідності або коефіцієнт критичної оцінки оцінює Ваші грошові ресурси відносно грошових зобов'язань.

БІЛЬШЕ

Коефіцієнти платоспроможності (важелів фінансування)

Аналіз платоспроможності забезпечує вимірювання того, наскільки ймовірно бізнес продовжуватиме виконання своїх боргових зобов’язань.

Коефіцієнт борг/ власний капітал

Коефіцієнт борг / власний капітал (тобто співвідношення позикового і власного капіталу) вимірює фінансові важелі бізнесу та вказує на те, яке співвідношення власного і позикового капіталу використовує бізнес для фінансування своїх активів.

БІЛЬШЕ

Відношення загальної суми заборгованості до загальної суми активів

Заставний коефіцієнт показує, якою мірою бізнес залучає позикові кошти для фінансування своєї діяльності.

 

БІЛЬШЕ

Коефіцієнт покриття процентів

Коефіцієнт покриття процентів визначає, наскільки легко бізнес може сплатити проценти за непогашеною заборгованістю.

БІЛЬШЕ

Коефіцієнти оборотності (активності чи ефективності)

Аналіз ефективності допомагає зрозуміти, наскільки добре бізнес використовує свої ресурси або капітал. Оборотний капітал завжди важливий з точки зору позикодавців або кредиторів: чи може бізнес виконувати свої короткострокові зобов’язання, такі як оплата рахунків постачальників?

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Оборотність дебіторської заборгованості показує, наскільки ефективно Ви стягуєте (дебіторську) заборгованість; тобто обчислюється кількість випадків стягнення дебіторської заборгованості протягом відповідного періоду.

 

БІЛЬШЕ

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, наскільки ефективно Ви розраховуєтеся з боргами.

БІЛЬШЕ

Коефіцієнт оборотності товарних запасів

Коефіцієнт оборотності товарних запасів вимірює, наскільки ефективним є оборот Ваших товарних запасів. Він обчислює кількість обертань товарних запасів протягом певного періоду для визначення того, чи не занадто високими є рівні запасів щодо продажів.

БІЛЬШЕ

Період оборотності товарно-матеріальних запасів, період оборотності дебіторської заборгованості або період оборотності кредиторської заборгованості.

Ці періоди означають час, необхідний для отримання грошових коштів із товарно-матеріальних запасів, отримання грошових коштів від торгової дебіторської заборгованості або погашення торгової заборгованості, що корисно для аналізу ліквідності.

БІЛЬШЕ

Грошовий цикл

Грошовий цикл вказує на тривалість періоду в днях, необхідного для перетворення бізнесом вкладених ресурсів у грошові потоки. Чим довший цикл конвертації грошових коштів, тим вищою буде потреба в оборотному капіталі.

БІЛЬШЕ

Наступна стаття
Поділитися