Юридичні аспекти та зобов'язання під час пандемії Covid-19

Криза Covid-19 створила потенціал для великої кількості договірних спорів, оскільки підприємства стикаються з важкими питаннями з точки зору того, як виконувати свої контракти і вести справи з діловими партнерами, які не в змозі виконувати свої зобов'язання.

Нижче наведено загальні рекомендації щодо ключових юридичних аспектів, які необхідно врахувати з метою підготовки Вашого бізнесу до кризових ситуацій:

Чи допустимі електронні підписи для різних типів контрактів, які ви використовуєте встановлюючи відносини з постачальниками чи клієнтами, до застосування у разі неможливості проведення особистих зустрічей?

В ході ведення бізнесу може виникнути необхідність в терміновому підписанні контрактів. Однак обмеження на поїздки і неможливість проведення особистих зустрічей потенційно можуть призвести до затримок. Забезпечте безперервність узгодження контрактів і розгляньте варіанти їх електронного підписання. 

Попередньо перевірте, чи можна використовувати електронний підпис для конкретної категорії документів.

Пам'ятайте про те, що важливо використовувати належну категорію електронного підпису (в Україні наразі застосовуються категорії звичайного, удосконаленого і кваліфікованого цифрового підпису).

Перед використанням електронного підпису потрібно укласти із контрагентами договори про використання електронного підпису та електронних документів із зразками власноручного підпису (договори мають бути представлені в паперовій формі).

Чи розуміє Ваша компанія, що являє собою форс-мажор і як такі події впливають на договірні зобов'язання? 

Підприємства, що перебувають під фінансовим тиском, можуть зіткнутися з труднощами при спробі виконати свої зобов'язання за контрактами. Якщо вони вирішать, що подальше виконання неможливе, вони можуть спробувати знайти способи призупинити або припинити свої зобов'язання шляхом, зокрема, правильного застосування положення про форс-мажор.

Комерційні контракти часто містять положення про форс-мажор, щоб охопити випадки неможливості виконання зобов'язань внаслідок непередбачуваних ситуацій, які не залежать від волі сторін. Ознайомтесь з положеннями Ваших контрактів, щоб визначити, що вважається форс-мажором, а що ні, та яких законодавчих вимог необхідно дотримуватись для безперешкодного застосування даного положення.

В Україні сторони договірних відносин можуть вільно включати в контракт положення про форс-мажор, яке вони вважають необхідним, так як українське законодавство не передбачає рекомендованого положення про форс-мажор. Зверніть увагу також на те, що положення про форс-мажор зазвичай встановлюють строк, протягом якого сторона, яка опинилася під дією обставини непереборної сили, має сповістити іншу сторону про настання таких обставин та яким саме чином. Порушення цих умов може мати у якості наслідків неможливість посилання на ці положення договору.

Також важливим аспектом є врахування нюансів стандарту доказування дії форс-мажорних обставин, адже форс-мажор за українським законодавством має бути сертифікований Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами, а сторони зобов'язані дотримуватися певних вимог, щоб пом'якшити відповідальність за невиконання договірних зобов'язань.

Слід враховувати законодавчі зміни, спричинені COVID-19. Неабиякого розголосу набула новина «про прийняття закону, яким закріплено, що карантин є форс-мажором». Насправді ж йдеться про внесення змін до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а саме в перелік форс-мажорних обставин (який, до речі, був і залишається невичерпним) було додано «карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України». Слід враховувати, що ця зміна не веде до автоматичного визнання карантину форс-мажором та не відміняє необхідності отримання сертифікату, а лише певною мірою полегшує це.

Варто враховувати, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) звільняють лише від відповідальності за неналежне виконання зобов’язання, а не від самого зобов’язання. Іншими словами, якщо, до прикладу, Ваш магазин зачинено через карантин, то саме лише застосування форс-мажору звільнить Вас від відповідальності за прострочку сплати орендної плати (неустойка, штраф, пеня), а не від самої орендної плати за цей період.

Втім, спеціальні положення можуть бути передбачені самим контрактом. Наприклад, може бути передбачено, що на час форс-мажорних обставин сторони (або одна сторона) також звільняються від зобов’язань, оплати послуг і т. д. 

Більше того, слід враховувати, що українське законодавство також визнає концепцію істотної зміни обставин, згідно з якою договір може бути розірваний або змінений у разі, якщо відповідні обставини істотно змінюються таким чином, що сторони не уклали б договір, якщо б ці обставини існували на момент його укладення.

Відтак, при виникненні форс-мажорних обставин і, відповідно, неможливості виконати зобов'язання за контрактом, важливо врахувати усі тонкощі даної категорії, а краще – звернутися за професійною правовою допомогою.

Чи розглядав Ваш бізнес питання про те, як потенційні порушення контракту діловими партнерами вплинуть на власні зобов'язання бізнесу?

Незважаючи на наявність найкращих намірів ділових партнерів, не виключено, що деякі підприємства об'єктивно не зможуть виконати свої зобов'язання за контрактом і, отже, останні технічно будуть порушені. 

Коли бізнес вважає, що він не в змозі виконати контракт, навіть поза порушеннями зобов'язань по причині існування форс-мажорних обставин, він повинен також розглянути питання про те, коли реально ймовірно відновити діяльність та повернутися до належного виконання зобов'язань. Це допоможе зрозуміти мету майбутніх переговорів з контрагентами (до прикладу, перерва у виконанні зобов'язань на розумний строк до відновлення становища, або припинення зобов'язання та спроба мінімізувати відповідальність в законний спосіб).

Перегляньте контракт, щоб оцінити вплив на бізнес внаслідок можливого невиконання зобов'язань Вашими контрагентами. Ви також повинні заздалегідь зв'язатися з контрагентом на добровільній основі, щоб спробувати вирішити ситуацію і розглянути питання про те, чи може контракт все ще бути виконано хоча б частково. 

Подумайте, чи може невиконання одного контракту, в свою чергу, вплинути на результати діяльності компанії за іншими контрактами вцілому.

Зрозумійте суть договірних термінів і проаналізуйте умови контракту. Активна взаємодія з іншими договірними сторонами до того, як буде порушений встановлений термін, може призвести до поліпшення результатів переговорів в порівнянні з простим очікуванням його спливу, особливо якщо це стосується положень про оплату.

Як слід проводити мирні переговори з бізнес-партнерами щодо умов контракту з метою зниження ймовірності виникнення спорів у випадку кризи?

Мирні переговори завжди є кращим рішенням, ніж формалізоване вирішення спорів в судовому порядку. Важливо зберегти довгострокові ділові відносини і визнати, що всі підприємства будуть стикатися з труднощами під час складних умов або економічного спаду. Однак, якщо все ж є ознаки того, що відносини руйнуються, підприємцям слід подумати про те, чи потрібна їм професійна консультація щодо своїх законних прав, щоб краще захистити свої інтереси у переговорах з бізнес-партнерами.

Поділитися