Відділ правових реформ ЄБРР

Відділ правових реформ (ВПР) входить в структуру юридичного департаменту і об'єднує в своєму складі правознавців - фахівців з різних галузей права. ВПР курує виконання Програми правових реформ (ППР), ініційованої ЄБРР і спрямованої на поліпшення інвестиційного клімату в країнах операцій і формування інвестиційно-привабливого, прозорого і передбачуваного правового середовища.

В рамках ППР правознавці ЄБРР виявляють законодавчі та нормативні бар'єри на шляху інвестицій в країнах операцій ЄБРР і допомагають в розробці реформ, покликаних усувати ці перешкоди. По лінії ВПР розробкою сайту керувала старший правознавець Катрін Брідж-Золлер.

Більш детальна інформація про ВПР і ППР розміщена тут.

Відділ державної політики та управління ЄБРР

Даний відділ входить до складу управління економіки, політики і управління ЄБРР. Відділ державної політики (ВДП) очолює роботу Банку з питань підвищення якості управління в економіці - правил і інститутів, принципово важливих для ефективного функціонування державного і приватного сектора - у всіх наших країнах операцій. Ця робота включає в себе надання урядам підтримки в розробці і реалізації прозорих, передбачуваних і сприятливих для бізнесу заходів політики та ініціатив, які забезпечують зростання приватного сектора та інвестиційне благополуччя. ВДП також сприяє створенню і функціонуванню різних інститутів - від інвестиційних рад та бізнес-омбудсменів до агентств зі сприяння інвестиціям і торгових палат, - надають допомогу підприємцям та інвесторам і дозволяють їм більш впевнено вести бізнес.

По лінії ВДП розробкою сайту керувала віце-директор Хестер Кутанш.

Більш детальна інформація про ВДП і ППР розміщена тут.

Відділ фінансування та розвитку МСП

Відділ фінансування та розвитку МСП (ФС МСП) здійснює нагляд за реалізацією проведеної ЄБРР Ініціативи з підтримки малого бізнесу (ІМБ) - стратегічної ініціативи, яка об'єднує в собі ті інструменти, які ЄБРР використовує для підтримки МСП. В рамках ІМБ для малого бізнесу виділяються кредити і інвестиції за посередництвом кредитних організацій, з використанням механізмів поділу ризиків, або ж безпосередньо. ІМБ також представляє МСП консультації з питань інновацій і зростання, і у взаємодії з національними директивними органами ми займаємося створенням умов для успішної роботи МСП. По лінії ФС МСП розробкою сайту керувала провідний співробітник Сімоне Зех-Атанасовскі.

Більш детальна інформація про ІМБ розміщена тут.

Представницькі офіси ЄБРР, Рада з консультування малих підприємств та інвесторів

Розроблення цільових консультацій для Грузії, Молдови та України не було б можливе без повної підтримки, наданої представницькими офісами ЄБРР в Тбілісі, Кишиніві та Києві, та місцевими командами з групи Консультації для малих підприємств.

Їхня безцінна підтримка дозволила безперебійно проводити консультації та співпрацювати з місцевими органами державної влади та бізнес організаціями, та отримувати глибоке розуміння потреб МСП в кожній відповідній країні.

Служба перекладів ЄБРР

Служба перекладів при Генеральному секретаріаті ЄБРР виконує роботу по забезпеченню важливих письмових та усних перекладів, редагуванню документів, складанню стенографічних звітів і наданню лінгвістичних консультацій, необхідних для виконання найважливіших інституційних, оперативних і комунікативних функцій ЄБРР.

Ми працюємо як з офіційними мовами Банку (англійською, німецькою, російською та французькою), так і з мовами країн і організацій - акціонерів ЄБРР.

По лінії служби перекладів ЄБРР підготовкою російської версії сайту займалися керівник служби перекладів віце-директор Юрій Бобров і відповідальний секретар російської секції Наталія Бінерт, а також група позаштатних виконавців.